РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > ЛДЛД, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЛДCamozzi Местен партньор с международно присъствие Движение Управление Третиране Свързване Вакуум Максимум полза от автоматизацията Един от водещите ни принципи е да сме близо до клиентите си и твърдо вярваме, че това е основата за изграждане на печелившо сътрудничество. Поддържането на глобален сервиз и децентрализирана управленска структура ни дават ресурс за активна подкрепа и бързо посрещане потребностите на партньорите ни навсякъде по света. Нашето разбиране да сме полезни е като осигуряваме качествени продукти в съответствие с местните изисквания и стандарти. ОПАКОВАНЕ ПЕЧАТ & ХАРТИЯ ХРАНИ & НАПИТКИ ПЛАСТМАСИ & ГУМА ПРИРОДНИ НАУКИ АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕ ЕЛЕКТРОНИКА ТЕКСТИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ Есенен технически панаир 27.09 - 02.10.10, палата 11, щанд К1 www.camozzi.com ЛД ООД, тел.: 02/931 97 30

Top