РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

LEM International, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ LEM InternationalТочни отвсякъде

 

Сериите LXS, LXSR,
LES, LESR, LKSR,
LPSR

 

Новите токови преобразуватели с
компенсация, базирани на ефекта на Хол и
реализирани чрез фирмени ASIC чипове на
LEM, са с възможности, аналогични с тези на
базираните на феросонди преобразуватели,
и благодарение на модерните
производствени технологии, осигуряват
качество и проследяемост от най-висок клас.
При тях нестабилност та на тока на
несиметрия е четири пъти по-ниска в
сравнение с тази при предишното поколение
токови пре обра зувате ли на Хол с
компенсация и е почти еднаква с
нестабилността на базираните на феросонди
преобразуватели.
Предлагат се 6 фамилии и 22 модела с
различни опции, сред които интегрирано
опорно напрежение (VREF), разнообразни
конфигурации за монтаж (3 или 4 първични
извода с различно разположение), с
апертурен отвор и/или с вграден първичен
проводник и откриване на свръхтокове.

 

• номинален ток 1.5 до 50 A
• монтаж на печатна платка
• Ниска нестабилност на тока (4 – 14 ppm/°C)
• Извод за регистриране на свръхтокове
(при LPSR моделите)
• Работен температурен диапазон
-40 до +105°C
• 100 % съвместими с приборите на LEM
от предишно поколение
• Многодиапазонна конфигурация

 

www.ineltron.de

Phone Number: +36 703666055
Contact: i.laszlo@ineltron.hu

 

www.lem.com
At the heart of power electronics.


Top