РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

LEM International, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 3, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ LEM InternationalБъдете в крак с времето

Серията LFxx10 токови преобразуватели на LEM открива нови възможности пред базираните на ефекта на Хол прибори

За да пестите енергия, първо трябва да можете да я измервате! За да реализирате
максимално енергоспестяване, се налага прецизно да мерите консумирания ток.
Базираната на ASIC чипове технология на LEM изравнява възможностите на Хол преобразувателите с обратна връзка с тези на използващите феросонди преобразуватели,
като осигурява по-добро управление и повишена ефек тивност на значително по-ниска цена.
Серията LF xx10 обхваща 5 типоразмера за номинални токове от 100 до 2000 A и осигурява
до 5 пъти по добра точност в пълния работен температурен диапазон в сравнение с
предишното поколение Хол преобразуватели с обратна връзка.

• Обща точност в целия работен температурен диапазон от 0.2 до 0.6% от IPN
• Изключително ниска нестабилност на тока на несиметрия - 0.1% от IPN
• Бърза реакция - под 0.5 μs
• Разширен измервателен диапазон
• 5 компактни типоразмера за различни монтажни топологии (плоски или вертикални)
• Устойчивостта към външни полета ви позволява да реализирате компактна конструкция
• 100% пълна съвместимост с приборите на LEM от предишното поколение
• Работен температурен диапазон от -40 до +85°C

www.ineltron.de

Phone Number: +36 703666055
Contact: i.laszlo@ineltron.hu

www.lem.com

At the heart of power electronics.


Top