РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > МеркомМерком, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ МеркомВзривозащитени пултове за телфери и кранове предлагано от Мерком ООД Във връзка с навлизането на ATEX директивата в България от 1 юли, фирма Мерком ООД предлага за първи път на българския пазар взривозащитени пултове производство на италианските заводи "Palazzoli". Пултовете са произведени в съгласие с всички европейски стандарти и директиви, като са сертифицирани и по GOST предназначени за износ към руския пазар. Всички взривозащитени бутонни станции са предназначени за управление на малки лифтови, телферни и кранови съоръжения. Използват се за контролни функции и директно превключване в електрически вериги на лифтови и телферни устройства. Новите продукти от серията за взривозащитени контролни устройства са резултат от детайлно проучване на нуждите на оператори за различни подемници, телфери и лифтови съоръжения и са съобразени с техните технически изисквания. Предимства на предлаганите от нас взривозащитени пултове: •Адекватно кабелно разстояние. •Лесни за използване и управление благодарение на интуитивната маркировка във взривозащитната бутонна станция. •Гъвкавостта на асемблирането на взривозащитените пултове осигурява при необходимост бърза подмяна на отделни бутони и контактни елементи. •Всяка висяща вривозащитна станция може да бъде подсигурена със специален "emergency" стоп-бутон, включващ функция за моментално прекъсване на операцията, с цел предотвратяване на злополуки с управляваната техника, преди "гъбата" да достигне крайно положение за заключена позиция. Контактните елементи са от типа "позитивно отворени". •Контактните елементи са подсигурени по стандарт както следва: - 1 NO за движение (FEM 9.941) - 1 NC за "emergency" (EN418) - 2 NO за двойна скорост Общи характеристики за взривозащитените пултове •Двойно изолирана кутия - материал от алуминиева сплав •Взривозащитен пулт (EX II C T4/T5 Zone 1-21) •Работна температура (-25° - 70°) •Механичен живот на пусковите бутони и ротационните превключватели - до 1 милион операции. Emergency стоп-бутони - до 300 000 операции. Характеристики за контактните елементи •VO UL94 защитен негорим материал •Номинална термична стойност - 16А •Номинална изолация на напрежение - 690V •Контактен импеданс - до 25МW •Изключваща сила - 4N Фирма Мерком ООД предлага на пазара и вече установени продукти, покриващи всички зони от по-леките до най-тежките (минно изпълнение) за взривозащитено изпълнение. Използвайки рутината и опита на търговско-инженерния екип можем да ви предложим разумен избор на ATEX зона и практични решения по отношение на качеството и удобни за монтаж продукти в зависимост от конкретните нужди на производството. Продуктите са сертифицирани в IMQ лаборатории, използвайки иновативни концепции, свързани със съществуващите стандарти. Произведени в рамките на ЕС, те гарантират качествено и пълно покритие за всички рискови сфери на дейност като: гаражи, художествени галерии, складове за боя, петролни обекти, бензиностанции, химическа индустрия, зърнени складове и силози, фармацевтична индустрия, дърводелски цехове, селскостопанска и хранително-вкусова промишленост, петролни рафинерии, ферми и месопреработвателни предприятия, автомобилна промишленост (производство на акумулаторни батерии), спиртни заводи и пивоварни, нагорещени помещения, металообработваща индустрия, отпадъчно преработвателни заводи, текстилни заводи, парфюмерии и производство на продукти на спиртна основа, големи готварски помещения, пекарни, мини и каменоломни. НОВ АДРЕС: София 1517, жк. Сухата река, тел.: 02/ 988 40 54, факс: 02/ 989 77 84, мобилен: 0888 67 58 01 e-mail: office@merkom.bg, www.merkom.bg

Top