РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Meusburger Georg , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Meusburger GeorgInserat „Engineering Review“ Sprache: BG Format: 205x290+3 mm Thema: Elektrodenhalter AS: 27.02.2015 STANDARD PARTS FOR TOOL AND MOULD MAKING Държачи за електродиот стомана, месинг иалуминийНОВО приМойсбургер Висококачествени държачи за електроди от 3 различни вида материал Различни изпълнения, специално съобразени с нашата всеобхватна програма от електроди Съвместими със закрепваща система ITS-50 МиниМално изМятане пРи поСледВаща обРаботка най-ВиСоко качеСтВо пеРфектно обСлужВане поСтоянна наличноСт най-кРатки СРокоВе за доСтаВка Meusburger Georg GmbH & Co KG | Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Austria T 00 43 (0) 55 74 / 67 06-0 | F -11 | sales@meusburger.com | www.meusburger.com за допълнителна информация ще се радваме да се свържете с нашите представители: Коста Стефанов k.stefanov@meusburger.com +359 886 848 575 Пламен Петров p.petrov@meusburger.com +359 895 114 850

Top