РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Специален брой: Производство на детайли от метал и пластмаса, юни 2023 > РЕКЛАМИ В Специален брой: Производство на детайли от метал и пластмаса, 2023 > Международен панаир ПловдивМеждународен панаир Пловдив, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Производство на детайли от метал и пластмаса, 2023

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Международен панаир Пловдивсъс cъgeOcmBuemo на VIVACOM

77-MИ МЕЖДУНАРОДЕН
ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР

 

14-17
СЕПТЕМВРИ 23

 

www.fair.bg

mел.: +359/32/902 484


Top