РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyФамилията PIC18F “K42”
Микроконтролери за всяко място

Фамилията PIC18F “K42” осигурява интегрирана независима от ядрото периферия (CIP), аналогова част с висока резолюция, директен достъп до паметта (DMA) и векторни прекъсвания за високоскоростна обработка. Независимата от ядрото периферия дава възможност задачите да бъдат изпълнявани хардуерно, като намалява програмния код, времето за валидиране и консумацията на енергия.

Най-важното
• Максимален обем на паметта сред всички 8-битови PIC® микроконтролери
• DMA контролер за бърз обмен на данни
- До 128 KB Flash
- До 8 KB SRAM
• Векторни прекъсвания за светкавична реакция при намалено софтуерно натоварване
• 12-битов АЦП с изчислителни функции
• Ниска енергоконсумация и многобройни комуникационни интерфейси
• Бързо програмиране чрез MPLAB® Code Configurator

Microchip
www.microchip.com/K42

Името и логото на Microchip, логото на Microchip, MPLAB и PIC са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им регистрирани притежатели. © 2017 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS30010161A. MEC2178Bul10/17


Top