РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyПакет за IoT защита
Прави сложното просто

Пакетът за IoT защита, предназначен за микропроцесора SAMA5D2, осигурява бързо и лесно използване на неговите развити защитни функции, включващи ARM® TrustZone® технология и хардуерна криптография, без за това да е необходимо продължително обучение. Автономният и лесен за използване пакет покрива защитните изисквания, необходими на производителите на IoT устройства. Той поддържа съхранение, криптиране, декриптиране и обмен на ключове между устройства и приложения, а с лесните си за използване приложни програмни интерфейси пести време при проектиране.

Характеристики
Trusted Boot – Root of Trust (RoT) верифицирано стартиране
Firmware Protection – криптиране и изпълнение на автентифициран фърмуер
Trusted Device ID – уникален сертификат на устройство, прикачен към RoT
Secure Storage – защитено съхранение на ключове, сертификати и данни
Secure Communications – автентифицирано сдвояване на устройства и IoT комуникация в облак
Secure Firmware Update – Защитено дистанционно обновление на фърмуера

Стартирайте, като си свалите безплатния комплект за запознаване и оценка на пакета за IoT защита.

Microchip
www.microchip.com/SAMA5D2

The Microchip name and logo and the Microchip logo are registered trademarks of Microchip Technology Incorporated in the U.S.A. and other countries. ARM and Cortex are registered trademarks of ARM Limited (or its subsidiaries) in the EU and other countries. All other trademarks are the property of their registered owners. © 2018 Microchip Technology Inc. All rights reserved. DS60001511A. MEC2201Eng01/18


Top