РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 5, 2018 > РЕКЛАМИ В брой 5, 2018 > Microchip TechnologyMicrochip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyPIC® & AVR®
микроконтролери
Заедно възможностите
ни са неограничени

Вие желаете да направите технологиите по-интелигентни, по-ефективни
и общодостъпни. Призванието на Microchip е разработката на продукти и
средства, които решават вашите развойни проблеми и отговарят на бъдещите ви
потребности. Портфолиото на Microchip, обхващащо над 1200 8-битови PIC® и AVR®
микроконтролери, е не само най-голямото в бранша – то включва и най-модерните
технологии, за да подобри системната производителност, като едновременно
намали консумацията на енергия и времето за проектиране. С общо над 45-години
опит в разработката на широко използвани и ценовоефективни микроконтролери,
Microchip е вашият предпочитан доставчик с история и традиции в иновациите.

Ключови характеристики
• Автономни периферни блокове
• Ниска енергоконсумация
• Върхова надеждност
• Лесно проектиране

Името и логото на Microchip, логото на Microchip logo, PIC и AVR са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички останали търговски марки са собственост на
регистрираните им притежатели. © 2018 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS30010130A. MEC2116BBul03/18

Microchip


Top