РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyЗащитете интелектуалната
собственост, марката и приходите си
Решения за сигурност - лесни за реализиране и трудни за преодоляване

Нека Microchip ви помогне да защитите не само своите разработки, но и
марката, и приходите си. С две десетилетия опит в сигурността нашите
експерти ще снемат това бреме от вас и ще елиминират необходимостта
да влагате допълнителни усилия и ресурси. Освен на експертните ни
възможности ще можете да разчитате на нашите защитени производствени
мощности и услуги. Ето защо много водещи компании се довериха на
специалистите на Microchip за своите проекти.
От криптирането до защитената работна среда - в широката ни гама от
хардуерни и софтуерни решения ще откриете най-подходящите реализации
за сигурността на вашия проект.

Защитете своя проект на www.microchip.com/Secure

Името и логото на Microchip са регистрирани търговски марки на
Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички останали
търговски марки са собственост на техните регистрирани притежатели.
© 2019 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS00002767A. MEC2236Bul03/19


Top