РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyВашето приложение е уникално

Персонализирайте своя проект чрез гъвкави
интегрирани периферни блокове

Ние от Microchip знаем, че вашият проект е уникален. Ето защо нашите
продукти ви осигуряват надежден набор от интегрирани периферни модули
за широк спектър от приложения:
• За да добавите впечатляващи функции за визуализация и интуитивно
тъч-управление
• За да свържете своето приложение към света - по кабел или безжично
• За да управлявате двигатели и енергийни потоци
• За да защитите данните в приложението
Персонализирайте своя продукт чрез вградена периферия и спестете време
и разходи за проектиране.


Персонализирайте своя проект на
www.microchip.com/FlexibleFunctions

Името и логото на Microchip са регистрирани търговски марки
на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички останали
търговски марки са собственост на техните регистрирани притежатели.
© 2019 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS30010187A. MEC2287Bul05/19


Top