РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyПо ваш избор – всяко ядро, всяка
производителност, всеки набор от фунции


Мащабируема производителност за променящите се изисквания


Отново се сблъсквате с промени в изискванията към проекта? Нека Microchip

сложи край на неприятностите и пропиляното в резултат на подобни промени
време. Microchip е единственият производител, който непрекъснато обновява
своята гама от 8-, 16- и 32-битови микроконтролери, цифрови сигнални
контролери и микропроцесори. Архитектурите ни осигуряват възходяща
съвместимост и така пестят вашето време и инвестициите ви в разработката
на програмен код. В допълнение нашата развойна екосистема ви осигурява
мост между множество различни разработки. Промените в изискванията
към проекта не трябва да са мъчителни - разберете как Microchip може да ги
направи безпроблемни.


Вижте как да си облекчите живота на www.microchip.com/Scalable


Името и логото на Microchip са регистрирани търговски марки на
Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички
останали търговски марки са собственост на регистрираните им притежатели.
© 2019 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS30010186A. DS30010186A. MEC2290A-BUL-07-19


Top