РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyСъобразени с изискванията за
функционална сигурност продукти
Когато сигурността е критично важна, надеждността е всичко

Можете да разчитате на Microchip, когато трябва да изпълните
изискванията за функционална сигурност, като в същото време
минимизирате разходите и времето за разработка. С нашето широко
портфолио от съобразени с изискванията за функционална сигурност
продукти можете да разчитате на хардуерни функции за сигурност,
защитени софтуерни библиотеки, сертифицирани развойни средства и
експертни технически екипи.
Независимо дали трябва да изпълните задължителните изисквания
за проекта, или да допълните функционалността на своя продукт, ние
можем да ви помогнем да осигурите съответствие на индустриалните
стандарти за уреди (IEC 60730/EN 60335 Class B), за промишлена
екипировка (EN IEC 61508), за автомобилостроенето (ISO 26262) и за
медицински софтуер (EN IEC 62304).
Когато търсите микроконтролер, цифров
сигнален контролер, памет, интерфейсен/
комуникационен продукт или сертифициран
компилатор, обозначението от Microchip “Functional
Safety Ready” (съобразен с изискванията за
функционална сигурност) ще улесни вашия избор.


www.microchip.com/functional-safety

Името и логото на Microchip и логото на Microchip са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни.
Всички останали търговски марки са собственост на регистрираните им притежатели.
© 2020 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS00003550A. MEC2325-BUL-09-20Top