РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 1, март 2021 > РЕКЛАМИ В брой 1, 2021 > Microchip TechnologyMicrochip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyПроектирайте по-бързо

Опростете управлението на електродвигатели чрез
dsPIC33 DSCs, развойни инструменти и референтни проекти


С все по-широкото използване на безколекторните електродвигатели във все по-голям брой
приложения, разработчиците все повече се нуждаят от продукти и инструменти, които да намалят
времето за проектиране и сложността на схемното решение, като при това редуцират размера
на платката, цената и енергопотреблението на системата. Microchip разшири предлаганите
средства за управление на електродвигатели с новата ценово ефективна фамилия dsPIC33C
цифрови сигнални контролери (DSC), поддържана от средства за разработка, развоен хардуер и
референтни проекти.

Със своята аналогова интеграция цифровите сигнални контролери dsPIC33C опростяват
проектирането на управления на електродвигатели и намаляват разходите за разработка и
компоненти за приложения в автомобилостроенето, индустриалната и медицинска техника и
потребителската електроника. Нашата новоразвита екосистема за поддръжка включва комплекта
средства за разработка motorBench®, развойна платка за електродвигатели с ниско напрежение
(LVMC), както и референтен проект за управление на хладилен компресор, които ще ви помогнат
по-бързо да реализирате своята разработка.


microchip.com/motorcontrol


Името и логото на Microchip, логото на Microchip и
motorBench са регистрирани търговски марки на
Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни.
Всички останали търговски марки са собственост на
техните регистрирани притежатели. © 2020 Microchip
Technology Inc. Всички права запазени.
DS00003736A. MEC2351-BUL-12-20


Top