РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyДа оцелееш в лавината с Microchip SiC
Устойчивост и стабилност без аналог

Високоенергийните приложения предполагат и високоенергийни сривове. Ще оцелеят ли вашите мощни
полупроводникови прибори?

Клиентите ви разчитат, че ще оцелеят. С недостижимата си устойчивост и дългосрочна надеждност, MOSFET
транзисторите, базирани на силициев карбид, са верният избор за сигурен и безпроблемен преход към SiC
технологията.

Освен че осигуряват стабилност на параметрите, SiC MOSFET приборите на Microchip са достатъчно устойчиви,
за да оцеляват при къси съединения и мощни лавинни пробиви, като поддържат функционирането на вашите
високоотговорни системи според проектните изисквания.

За да ви облекчим при използването наSiC прибори във вашите разработки, ние предлагаме пълни системни
решения, които интегрират нашите SiC MOSFET транзистори в модерни силови корпуси с цифрови програмируеми
гейт драйвери. И както винаги, заедно с продуктите ни можете да разчитате на техническа поддръжка на световно
ниво, надеждни доставки и ориентирана към клиентските изисквания политика за достъпност на спрени от
производство компоненти.

Microchip предлага най-надеждните и устойчиви SiC MOSFET прибори, гарантиращи оцеляването на вашето
приложение дори и в най-страховити ситуации, както в дискретен вариант, така и като силови модули.
Използвайте в проектите си SiC компонентите на Microchip. Така ще проектирате с увереност.


Ключови предимства
• Интегралният оксиден гейт осигурява стабилно прагово напрежение за експлоатационен период повече от
100 години -дори и при повишени температури.
• Диодите в нашите SiC MOSFET прибори практически не деградират - това осигурява ясни условия за
разработка и елиминира оскъпяващата проекта необходимост от защита чрез антипаралелен диод.
• Съпротивлениетовъв включено състояние наSiC MOSFET приборите на Microchip e с най-слабата в бранша
температурна зависимост - това осигурява на вашия проект допълнителна стабилност и го оптимизира
ценово.
microchip.com/sic

Името и логото на Microchip и логото на Microchip са
регистрирани запазени марки на Microchip Technology
Incorporated в САЩ и други страни. Всички останали
търговски марки са собственост на регистрираните им
притежатели.© 2021 Microchip Technology Inc. Всички
права запазени. DS20006490A. MEC2368A-BUL-06-21

Top