РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyРазвитието продължава

Разширени възможности и иновации при всички наши EEPROM

30-годишното ни лидерство на EEPROM пазара се дължи на това, че правим всичко както трябва
– върхово качество, дълъг живот на продуктите, отлична клиентска поддръжка и непрестанни
иновации на цялата ни продуктова гама.

Да вземем например нашите нови 4-изводни EEPROM-ове. Предлагани с минимален обем от
1 Kbit, тези миниатюрни памети са нашите решения в най-малък корпус и с най-малко изводи,
осигуряващи фиксируем потребителски идентификатор и допълнителна устойчивост на зловредни
атаки дори и за най-непретенциозните и елементарни системи. Доставят се в малък 1,6 x 2,9 mm
5-SOT23 корпус с 256-битов секюрити регистър, или в корпусирани на ниво пластина (WLCSP), а
сред новите възможности на тези 1 до 8 K битови серийни EEPROM заслужават да бъдат отбелязани
128-битовия сериен номер, 16-те заключваеми байта обем и софтуерната защита от запис.

С десетки хиляди проекти със серийни EEPROM в различни пазарни сфери, тайната на успеха ни
е в нашата ангажираност към непрестанното развитие и усъвършенстване на цялото ни портфолио.
От 1 Kbit до 4 Mbit, ние сме лидер при EEPROM чиповете независимо от обема им.


Ключови предимства
• Широка продуктова гама серийни EEPROM в пълния диапазон от 128 бита to 4 M бита
• Ориентирана към клиентите политика за осигуряване на наличности от
  остарели компоненти - удължава жизнения цикъл на продуктите и отстранява
  вероятността от принудителен редизайн
• Висока надеждност - един милион цикъла запис/четене
  и над 200 години съхранение на даннитеmicrochip.com/SmallEEPROMs

Името и логото на Microchip и логото на Microchip са
регистрирани запазени марки на Microchip Technology
Incorporated в САЩ и други страни. Всички останали
търговски марки са собственост на регистрираните им
притежатели. © 2021 Microchip Technology Inc. Всички
права запазени. DS00004083A. MEC2382A-UK-07-21
Top