РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 9, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyНови 8-битови микроконтролери с конфигурируема логика в 6- до 20-изводни корпуси. Благодарение на вградените конфигурируеми логически клетки (CLC), комплементарния сигнален генератор (CWG) и цифрово управляемия осцилатор (NCO), новите 8-битови микроконтролери PIC10F/LF32X, PIC12/16F/LF150X на Microchip позволяват да постигнете повишена функционалност, намалени габарити, по-ниска цена и консумация на ценово чувствителните или предназначените за еднократна употреба продукти, които проектирате. Конфигурируемите логически клетки (CLC) дават възможност за софтуерен контрол на комбинационната и секвенциална (последователна) логика, което осигурява допълнителна функционалност, намалява броя на външните елементи и размера на програмния код. Комплементарният сигнален генератор (CWG) подобрява ефективността на превключване между различни периферни устройства, а цифрово програмируемият осцилатор (NCO) осигурява линейно регулиране на честотата и по-висока разделителна способност за приложения като тон генератори и управление на електронни баласти. PIC10F/LF32X and PIC12/16F/LF150X MCUs комбинират ниска консумация с вграден 16 MHz осцилатор, АЦП, модул за температурна индикация и до четири ШИМ канала в компактни 6- до 20-изводни корпуси. Посетете www.microchip.com/get/eunew8bit, за да откриете повече информация за PIC® микроконтролерите с намален брой изводи и периферия от ново поколение. Развойни средства за бърз старт PICDEM™ Lab развоен кит - DM163045 PIC16F193X ‘F1’ тестова платформа - DM164130-1 PICkit™ Low Pin Count демонстрационна платка - DM164120-1 Безплатен CLC конфигуратор: www.microchip.com/get/euclctool Името и логото Microchip, HI-TECH C, MPLAB, и PIC са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Inc. в САЩ и други страни. mTouch, PICDEM, PICkit, и REAL ICE, са търговски марки на Microchip Technology Inc. в САЩ и други страни. Всички други споменати тук търговски марки са собственост на съответните им компании. © 2012, Microchip Technology Incorporated. Всички права запазени. DS30629A. ME1001ABul/04.12

Top