РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 4, юли 2013 > РЕКЛАМИ В Брой 4, 2013 > Microchip TechnologyMicrochip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyОтличете своите 16-битови проекти с най-новите PIC® микроконтролери Новите PIC24 Lite микроконтролери ограничават разходите, габаритите и консумацията PIC24 Lite микроконтролерите ви осигуряват идеалната комбинация от ниска цена, екстремно ниска консумация и корпуси с минимален брой изводи. Новите членове на най-евтината 16-битова PIC® фамилия - микроконтролерите PIC24F “KL” Lite разполагат с гъвкава периферия, енергоспестяващ стендбай и работен режим, както и с компактни 14-, 20- и 28-изводни корпуси. Удовлетворявайки икономичните изисквания към паметта и входовете и изходите на вашите ценово чувствителни приложения, тези 16-битови Lite микроконтролери от нисък клас ви осигуряват производителност до 16 MIPS, както и възможността да разширявате функционалността, като в същото време минимизирате цената, консумацията и габаритите. Гъвкавата вградена периферия на PIC24F “KL” Lite микроконтролерите включва мастер синхронен сериен порт (MSSP), който може да се използва като SPI или I2C™ интерфейс; както и Enhanced Capture/Compare/PWM (ECCP) модул, чрез който могат да се създават различни ШИМ и следящи входовете конфигурации. Типичният ток от 30 nA в sleep режим при 25°C, и 150 μA/MHz при 1.8 V в работен режим дава възможност да гарантирате екстремно ниската консумация на вашия проект. СТАРТИРАЙТЕ В 3 ЛЕСНИ СТЪПКИ: 1. Изберете вашия корпус с минимален брой изводи 2. Използвайте опростеното Microstick развойно средство с USB захранване (DM240013-1) 3. Отличете своите ценово ефективни проекти с 16-битовите PIC24 Lite микроконтролери За повече информация посетете: www.microchip.com/get/eupic24lite Името и логото Microchip, PIC, и MPLAB са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички останали търговски марки, споменати тук, са собственост на съответните компании. ©2012 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS30678A. ME1006Bul07.12

Top