РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 9, декември 2013 > РЕКЛАМИ В Брой 9, 2013 > Microchip TechnologyMicrochip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 9, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyИскате да ускорите разработката на аналоговата част? PIC® микроконтролерите с интелигентни аналогови функции улесняват проектирането Microchip`s first PIC® MCU with 16-bit ADC and 10 Msps 12-bit ADC Чрез мощната комбинация от интегрирана аналогова функционалност и ниска енергоконсумация, серията PIC24FJ128GC010 намалява разходите спрямо многочиповите решения, като при това осигурява намален шум, по-висока скорост на обмен, по-малко заемано място върху платката и съкратени срокове за пазарен дебют. Освен първия за Microchip 16-битов АЦП, плюс още един 10 Msps 12-битов АЦП, в PIC24FJ128GC010 са интегрирани ЦАП и двоен операционен усилвател, които улесняват разработката на прецизни аналогови стъпала. Вграденият в чипа LCD драйвер позволява директна реализация на информационни потребителски дисплеи с до 472 сегмента, а капацитивната mTouch™ технология осигурява възможности за управление чрез допир. Серията PIC24FJ128GC010 помага за намаляване на шума и реализация на стабилни аналогови функции при компактни габарити. Ако искате лесно да създавате прототипи, можете просто да прибавите сензори към евтиния стартов комплект. СТАРТИРАЙТЕ С 3 ЛЕСНИ СТЪПКИ: 1. Започнете с евтиния PIC24F стартов комплект за интелигентни аналогови функции (DM240015) 2. Добавете своите сензори към аналоговия водещ модул, за да създадете прототип 3. Използвайте многократно и модифицирайте демонстрационния програмен код, за да ускорите процеса на разработка PIC24F стартов комплект за интелигентни аналогови функции (DM240015) За повече информация посетете: www.microchip.com/get/euGC010 Microcontrollers • Digital Signal controllers • Analog • Memory • Wireless Името и логото на Microchip, MPLAB, и PIC са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. mTouch е търговска марка на Microchip Technology Inc. в САЩ и други страни. Всички други споменати тук търговски марки са собственост на съответните компании. DS300010046A. ME1089Bul11.13

Top