РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyДобавете свързаност към вашия проект Microchip осигурява разнообразни кабелни и безжични комуникационни протоколи, както и периферия и решения, интегрирани в PIC® микроконтролери (MCU) или dsPIC® цифрови сигнални контролери (DSC). Решенията на Microchip включват: USB 8-, 16- и 32-битови USB микроконтролери, подходящи както за прости и нискобюджетни приложения, така и за високоинтегрирани системи, заедно със софтуерни библиотеки с безплатен лиценз, включващи поддръжка за USB устройства, хостове и On-The-Go функционалност. Ethernet PIC микроконтролери с интегриран 10/100 Ethernet MAC, автономни Ethernet контролери и поддържащи EUI - 48™/ EUI - 64™ MAC адрес чипове. CAN 8-, 16- и 32-битови микроконтролери и 16-битови DSC с интегриран CAN, автономни CAN контролери, CAN В/И разширения и CAN приемопредаватели. LIN LIN Bus Master възли, както и LIN Bus Slave възли за 8-, 16- и 32-битови PIC микроконтролери и 16-битови dsPIC DSC. Свързаността на физическо ниво се поддържа от CAN и LIN приемопредаватели. Wi-Fi® Иновативните безжични чипове и модули осигуряват Интернет връзка на широка гама от устройства. Достъпни са Embedded IEEE Std 802.11 Wi-Fi приемопредавателни модули и безплатни TCP/IP стекове. ZigBee® Сертифицирана ZigBee съвместима платформа (ZCP) за ZigBee PRO, ZigBee RF4CE и ZigBee 2006 протоколни стекове. Решенията на Microchip включват приемопредавателни продукти, PIC18, PIC24 и PIC32 микроконтролери и dsPIC DSC фамилии, както и сертифицирани фърмуерни протоколни стекове. MiWi TM MiWi и MiWi P2P са безплатни фирмени протоколни стекове, разработени от Microchip за приложения, осъществяващи безжична комуникация на близки разстояния, базирани на IEEE 802.15.4™ WPAN спецификацията. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ СЛЕДВАЩИЯ СИ ПРОЕКТ С КАБЕЛНА ИЛИ БЕЗЖИЧНА ВРЪЗКА: 1. Свалете си безплатните софтуерни библиотеки 2. Снабдете се с евтино развойно средство 3. Поръчайте мостри www.microchip.com/usb www.microchip.com/ethernet www.microchip.com/can www.microchip.com/lin www.microchip.com/wireless Wi-Fi G Demo Board (DV102412) Името и логото на Microchip, логото на Microchip, dsPIC, MPLAB и PIC са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички други търговски марки са собственост на регистрираните им притежатели. ©2013 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. ME1023BBul/08.13

Top