РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyБогато портфолио модернw решения за управление на захранванeто

MicrochipTechnology разполага с богатство от решения за управление на електрозахранването, които на практика могат да удовлетворят всяко изискване на конкретния проект. От минималните габарити, необходими при мобилните устройства, до комплексните индустриални силови системи и съответствието на автомобилостроителните стандарти, вие със сиryрност ще намерите високоинтегрираното решение, което би съответствало на изискванията. А в случай че за вашия проект е необходима повишена гъвкавост, аналоговите прибори с добавена цифрова функционалност на Microchip разполагат с интегриран микроконтролер (MCU) uлu цифров сигнален контролер (DSC), който ги превръща в изцяло програмируемо универсално решение.

Приложения:
• Ключови и линейни стабилизатори с малък пад на напрежение (LDO)
• DC/DC преобразуватели с натрупване на заряд
• Драйвери за мощни MOSFET
• ШИМ контролери и контролери с цифрова функционалност
• Системни супервайзори
• Детектори на напрежение
• Източници на опорно напрежение
• 3арядни за Li-1on/Li-Polymer акумулатори
• Мощни MOSFET прибори

www.microchip.com/powermanagement

Името и логото на Microchip u логото на Microchip са регистрирани тьрговски марки на MicrochipTechnology lncorporated в САЩ и други страни. Всички останали тьрговски марки са собственост на съответните им регистрирани притежатели. © 2016 MicrochipTechnology 1nc. А11 rights reserved. D520005389A. МЕС2066Ви106/16


Top