РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyПървите РIС32 микроконтролери с независима от ядрото периферия
С РIС32ММ микроконтролерите преодолявате ограниченията за цена, размер и производителност

Фамилията РIС32ММ включва първите РIС32 микроконтролери с независима от ядрото периферия и осигурява ценово и енергийно ефективно микропроцесорно управление за IоТ, потребителски и индустриални приложения, както и за безсензорни задвижвания с безколекторни постояннотокови (BLDC) електромотори.
Независимите от ядрото периферни блокове като конфигурируеми логически клетки (CLC) u Capture Compare ШИМ със следене на изходите (МССР) разтоварват процесорното ядро и осигуряват ниска енергоконсумация и лекота при проектиране. Допълнителното намаляване на консумацията, благодарение на нискоенергийните sleep режими, се комбинира с компактните 4х4-милиметрови корпуси, за да осигури продължителна работа на батерии в приложения с ограничени габарити.

www.microchip.com/EUPIC32MM

Името и логото на Microchip u логото на Microchip са регистрирани тьрговски марки на MicrochipTechnology lncorporated в САЩ и други страни. Всички останали тьрговски марки са собственост на съответните им регистрирани притежатели. © 2016 MicrochipTechnology Inc. Всички права запазени. D500002193A. МЕС2107Ви107/16


Top