РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyPIC® & AVR® микроконтролери
Заедно възможностите ни са неограничени

Вие желаете да направите технологиите по-интелигентни, по-ефективни и  общодостъпни. Призванието на Microchip е разработката на продукти и средства, които решават вашите развойни проблеми и отговарят на бъдещите ви потребности. Портфолиото на Microchip, обхващащо над 1200 8-битови PIC® и AVR® микроконтролери, е не само най-голямото в бранша – то включва и най-модерните технологии, за да подобри системната производителност, като едновременно намали консумацията на енергия и времето за проектиране. С общо над 45-години опит в разработката на широко използвани и ценовоефективни микроконтролери, Microchip е вашият предпочитан доставчик с история и традиции в иновациите.

Ключови характеристики
Автономни периферни блокове
Ниска енергоконсумация
Върхова надеждност
Лесно проектиране

www.microchip.com/8bitEU

Името и логото на Microchip, логото на Microchip logo, PIC и AVR са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички останали търговски марки са собственост на регистрираните им притежатели. © 2016 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS30010130A. MEC2116Bul10/16


Top