РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 3, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip Technology 

Микроконтролерите PIC18F ”K40” предлагат интелигентен АЦП с филтриране и възможности за анализ на сигнали
8-битовите PIC® микроконтролери са идеални за touch-приложения и подготовка на сензорни сигнали

 

Независимата от ядрото периферия (CIP) във фамилията PIC18F “K40” 8-битови bit PIC® микроконтролери на Microchip осигурява възможности за филтриране и анализ на сигнали, подходящи за модерните touch-приложения и подготовката на сигнали от сензори.
Сред интелигентните аналогови независими от ядрото периферни модули (CIP) е аналогово-цифровият преобразувател с изчислителни функции (ADC2), който дава възможност за усредняване, филтриране, дискретизация с повишена честота (oversampling) и автоматично сравняване на нива. Микроконтролерите разполагат също с CIP блокове за критични по отношение на сигурността приложения и хардуерни ШИМ-ове, с множество комуникационни интерфейси и, разбира се, с интегрирани Flash и EEPROM. Тези характеристики, заедно с 5-волтовото захранване са предпоставки за повишаване на гъвкавостта при проектиране и намаляване на цената на изделията - предимства, типични за фамилията PIC18F “K40”.

 

Microchip
www.microchip.com/EUPIC18FK40

 

Името и логото на Microchip, логата на Microchip, MPLAB и PIC са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички други споменати тук търговски марки са
собственост на съответните компании. © 2017 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS30010138A. MEC2125Bul04/17


Top