РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ MicrochipИзисква ли вашият проект аналогови възможности от един 8-битов микроконтролер? PIC16F753 осигурява интелигентни сензорни функции, плюс ефективно преобразуване на енергията и управление на захранването Името и логото на Microchip, PIC, и MPLAB са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. PICkit и PICDEM са търговски марки на Microchip Technology Inc. в САЩ. Всички други споменати тук търговски марки са собственост на съответните компании. (c)2013 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS30010039A. ME1072Bul09.13

Top