РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ MicrochipНуждаете се от цифрово токозахранване от ново поколение?
Новите dsPIC® DSC са еталон за компактност, латентност и енергоконсумация

16-битовите цифрови сигнални контролери dsPIC33EP “GS” на Microchip осигуряват реализиране на цифрови захранвания с възможности от ново поколение чрез авангардни алгоритми за управление, повишени работни честоти и обновяване на флаш паметта по време на функциониране.

Тези цифрови сигнални контролери консумират до 80% по-малко енергия във всяко приложение и осигуряват над наполовина по-ниска латентност в сравнение с предишното поколение, когато се използват в схема на триполюсен компенсатор с три нулеви точки.

В допълнение към изключителните възможности за приложение на нелинейни, предиктивни и адаптивни алгоритми за управление, фамилията DSPIC33EP “GS” осигурява висока степен на интеграция и още много функции в най-компактния в бранша, оптимизиран за цифрови захранвания DSC, реализиран в 4x4 mm UQFN корпус.

www.microchip.com/get/eudspic33ep

Името и логото на Microchip, логата на Microchip и PIC са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички други търговски марки са притежание на съответните им регистрирани собственици. © 2015 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS70005225A. MEC2015Bul10/15


Top