РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ MicrochipИнтелигентното проектиране
започва с интелигентните аналогови PIC® микроконтролери

Проектирането на аналогови системи не е лесно и ангажира голяма част от ценното време за разработка. Интелигентните PIC® микроконтролери на Microchip интегрират аналогови функции, високопроизводителни аналогово-цифрови и цифрово-аналогови преобразуватели и операционни усилватели, и така осигуряват лесни за използване интерфейси, които облекчават аналоговото проектиране. Едночиповото решение дава възможност за намаляване на системните шумове и гарантира високи скорости на обмен, като драстично намалява разходите и времето за проектиране.

Приложения
• Сензори за следене параметрите на околната среда
• Портативни медицински устройства
• Индустриални системи
• Електрозахранване и преобразуване на енергия
• Ефективно управление на електродвигатели
• Осветление
• Измерване и мониторинг на енергия
• Оборудване за добив на ел. енергия от околната среда
• Соларни инвертори

www.microchip.com/get/euintelligentanalog

Името и логото на Microchip, логото на Microchip и PIC са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички останали търговски марки са собственост на регистрираните им притежатели. © 2016 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS00001743B. ME2018Bul01/16


Top