Момчил Якимов: Каузата на Солтех е да помагаме при създаването на повече умни фабрики в България

МашиниФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 1/2017 • 22.03.2017

Момчил Якимов: Каузата на Солтех е да помагаме при създаването на повече умни фабрики в България | Инженеринг ревю, снимка 1

  

Момчил Якимов, мениджър продажби CAD/CAM в Солтех ЕООД, за читателите на сп. Инженеринг ревю

 

Индустрия 4.0 в България – мит или реалност?
Все повече реалност. Скелетът от технологии е налице, сега остава всяка фирма да се възползва от тях. На първо време това означава много от представителите на малкия и среден бизнес в България да получат лесен достъп до информация и да разберат всички практически ползи от инвестицията в тази посока.

Днес съществуват индустрии, при които ефикасността и печалбата се увеличават няколко пъти след внедряване на дигитално производство. Нашата кауза в Солтех е да помагаме при създаването на колкото се може повече умни фабрики в България.


Кои отрасли са най-активни при внедряване на Индустрия 4.0 в производствения си процес?

Това са отраслите, които от една страна използват, но от друга страна предлагат в изделията си елементи от Индустрия 4.0 – на първо място машиностроене, производство на електротехнически изделия и уреди, автомобилната индустрия.

Особено в автомобилната индустрия автоматизацията на производствените процеси в последните години напредна изключително много.


Как продуктите на Siemens PLM помагат за изграждането на умна Фабрика 4.0®?

Не просто помагат, а е напълно ясно, че без система за управление на жизнения цикъл на продукта пълната цифровизация на една фабрика е илюзия. Завършените платформи са все още единици, а единствената, която предлага цялостно решение и затваря цикъла, е Siemens PLM.

Особено ценното при нея е, че философията ѝ е да бъде максимално отворена и съвместима с други масови софтуерни решения. Ето защо, дори да използвате други програми в момента, ще можете да продължите Вашата цифровизация с продуктите на Siemens PLM.


 

Защо предварителната симулация на производствения процес е важна за изграждането на Фабрика 4.0®?

• защото изсветлява тесните места в производствената верига;
• предупреждава за излишни мощности и оптимизира инвестицията;
• позволява лесното проиграване на алтернативни варианти;
• спестява онези няколко месеца на проби и грешки, докато новото производство достигне проектния си капацитет.


Каква е Вашата прогноза за развитието на Индустрия 4.0 в близките пет години?

На първо място ще видим „повече от същото“. Технологичните достижения като виртуална реалност, интернет на нещата и киберфизичните системи ще бъдат внедрени дори в средния и дребния бизнес. Устройства ще си „говорят“ с други.

От страна на масовия потребител – предстои му да види истинска инвазия на умните уреди. Понякога за хората това звучи стряскащо, тъй като прекалено много говорим за изчезване на някои от професиите на днешния ден заради автоматизацията и роботизацията.

В тази връзка мога със сигурност да кажа, че системите и архитектурата на Индустрия 4.0 ще изискват в бъдеще още повече човешка намеса и интелект, който да създава тези взаимовръзки между човека и умната машина. Хората никога няма да бъдат напълно заменени.

 Споменахте, че ще участвате на MachTech&InnoTech Expo 2017. Какво могат да видят гостите на щанда на Солтех?

Тази година Солтех ще представи най-новите тенденции, продукти и индустриални решения, предлагани от нейните три основни партньора: Hoffmann Group (индустриални инструменти), Universal Robots (колаборативни роботи) и Siemens PLM (планиране и проектиране от продукта до производството).

За нас това изложение е изключителна възможност да покажем всички инструменти, необходими при изграждането на цялостната инфраструктура на Индустрия 4.0. В Солтех дори назоваваме тази философия на бъдещето Фабрика 4.0®.

Под този бранд решихме да предложим и нещо иновативно за сектора – стартираме серия от дискусии под името „Вашата Фабрика 4.0®: Диалог с експерти“, в които с колеги, партньори и клиенти от България и света ще говорим за най-новите тенденции при внедряването на Индустрия 4.0 в производствения процес, проблемите и предизвикателствата, както добрите практики и модели от цял свят.

Ще проведем две такива срещи в рамките на изложението на 5 и 6 април (сряда и четвъртък) от 11:00 до 13:00 ч. на самия щанд на Солтех в Зала 3, Щанд А7.


 

  

 

 

 

 

 

 Солтех ЕООД | 4205 с. Костиево | ул. Капитан Бураго 1

+359 32 500 425 | sales@soltec.bg | www.soltec.bg 

 

 

 

 

 


Вижте още от Машини


Top