Murrelektronik, Андреас Хроми: Murrelektronik ще засили фокуса върху българския пазар през следващите години

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 6/2022 • 20.09.2022

 

Андреас Хроми, управляващ директор за Централна и Източна Европа в Murrelektronik

Успешното партньорство между Ехнатон и Murrelektronik Австрия датира от 2013 г. Тогава австрийските дъщерни дружества на немската компания поемат работата със страните от Централна и Източна Европа от централата в Германия. Така стартира едно ефективно сътрудничество, което продължава и до днес.

 

Разкажете повече за началото на партньорството между Ехнатон и Murrelektronik. Как оценявате техническото ниво на екипа?

В началото фокусирахме усилията си върху съвместните срещи с клиенти. Последваха множество технически събития, насочени към потребителите в търговските обекти на Ехнатон. Клиенти в близост до магазините на компанията участваха в техническите презентации, изнесени от нашите специалисти. В допълнение, екипът на българската фирма винаги е взимал активно участие в обученията, които организираме специално за дистрибуторите на Murrelektronik.

В резултат на всичко това високото техническо ниво на служителите на Ехнатон непрекъснато се подобрява, благодарение на което специалистите от компанията активно подкрепят клиентите на място в търговските обекти.

 

Как очаквате да се развива партньорството ви с Ехнатон в бъдеще?

Murrelektronik планира да се фокусира още повече върху българския пазар през следващите години и затова очакваме с нетърпение допълнително да засилим сътрудничеството си. За целта ще бъде разкрита нова позиция за български инженер по продажбите за Murrelektronik, ще бъдат разширени и маркетинговите дейности. Така Murrelektronik ще може да повиши популярността си на пазара и да присъства в най-големите градове в страната благодарение на отличната складова организация и система за доставки на Ехнатон.

 

Murrelektronik е световно признат пионер в разработката на иновативни продукти и решения. Кои актуални технологии трасират пътя към бъдещето от днешна гледна точка?

Murrelektronik е глобален лидер в разработването, производството и дистрибуцията на решения за автоматизация. Предлагаме изчерпателно портфолио от продукти за широка гама от концепции при електрическите и електронните системи и инсталации – от шкафове и интерфейси до полеви приложения.
Целта на Murrelektronik е да свързва хората, обектите и системите в динамични и самостоятелно функциониращи мрежи с висока добавена стойност. Тези интелигентни екосистеми функционират в реално време на ниво предприятие и могат да бъдат непрекъснато актуализирани въз основа на различни критерии като разходи, време за въвеждане в експлоатация и потребление на ресурси. Всичките им елементи са прецизно проектирани до най-малкия детайл така, че да се гарантира не само надеждната им работа един с друг, но и със съществуващите системи в предприятията.

Като глобален доставчик на решения за индустриални инсталации Murrelektronik се стреми и да увеличава конкурентните предимства на своите клиенти чрез интелигентни инсталационни решения. С фокус върху децентрализираните концепции, фирмените системи от най-ново поколение гъвкаво свързват всички входни и изходни точки (I/O) в дадена система или машина. Така производствата могат адекватно и рентабилно да отговарят на всички изисквания на своите клиенти относно продукцията. Това е само един от многото примери по отношение на възможностите за разширяване на конкурентните предимства, които осигуряваме.

Когато става дума за технологични преходи, Murrelektronik винаги е бил лидер на идеите. Участваме в редица комитети и международни организации, които чертаят бъдещето на технологиите. И членуваме в тях от самото начало, когато новите тенденции тепърва се налагаха като стандарти. Нашият подход се ръководи от един единствен въпрос: Как клиентите ни могат да се възползват от тези нови технологии?

В момента сме изправени пред поредния преход, както в социален, така и в технологичен аспект. Дигиталната трансформация е факт и вече касае хората по цял свят. Компаниите трябва да отговарят на всички възникващи вследствие на прехода предизвикателства като създават иновативни бизнес модели, комуникират по различен начин и реагират по-бързо.

 

Каква ще е значимостта на децентрализираните технологии за автоматизация на машини и системи в бъдеще?

В бъдеще фокусът ще попада все повече върху софтуера, което създава нови допълнителни предизвикателства. Murrelektronik от години насочва усилията си върху децентрализацията и разработва всички хардуерни продукти, необходими за цифровата трансформация на индустрията (полеви модули, превключватели, захранвания, IO-Link, кабели и конектори). Компанията ни има сериозен опит и в сферата на софтуера за цифрови близнаци.

Децентрализацията не е въпрос на отделен продукт. Тя трябва да се разглежда в цялост. Единственият начин да се оползотвори потенциалът за ефективност, да се интегрира визията за бъдещата жизнеспособност на технологиите и да се извлече максимумът от автоматизацията е да се насочи поглед към голямата картина още по време на планирането и инсталирането. Само чрез интелигентно интегриране в цялостна система един продукт се превръща в решение.


 www.akhnaton.biz

 

 

 

 

 


Вижте още от Автоматизация


Top