РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Намикон 2001, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 9, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Намикон 20011111 София, ул. Сирак Скитник 9, вх. В, ет.2, ап. 46, тел.: 02/ 873 25 20 тел./факс: 02/ 873 40 05, е-mail: of?ce@namikon2001.com, www.namikon2001.com XRF АНАЛИЗАТОРИ Анализатори за RoHS, WEEE съответствие (токсични метали) Анализатори на потребителски стоки (безоловни бои) и др. Анализатори за измерване на многослойни покрития Анализатори на почви, прахове, води, бои Анализатори за сплави и скрап

Top