Настолният рентгено-флуоресцентен спектрометър Genius IF EDXRF e ефективно решение за анализ на елементния състав

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2014

Genius IF EDXRF, настолен спектрометър с вторични мишени на Xenemetrix, предлага ефективно решение в съвременния пазар на анализ на елементния състав. Спектрометърът извършва неразрушаващ качествен и количествен анализ от въглерод (6) до фермий (100), за концентрации от суб-ppm до 100%.

Genius IF е снабден с мощни компоненти, включващи: напълно интегрирана компютърна система; SDD с висока резолюция; мощна рентгенова тръба с контролиран размер на петното, проектиран за проби с различни размери; вторични мишени и филтри за бързо и точно измерване на елементите с малки концентрации.

Genius IF разполага с уникална патентована геометрия, която позволява комбиниране на 8 вторични мишени, с 8 избираеми филтри за бързо и точно измерване на всички елементи, които могат да се определят с EDXRF.

Рентгеновата тръба възбужда характеристичните К-линии на вторичната мишена (чист метал), която след това се използва за "монохроматично" възбуждане на образците. Използването на вторични мишени позволява свалянето на границите на откриваемост на определени елементи.

Динамиката на детекция прави Genius IF подходящ апарат за използване в широк кръг от приложения, които бяха недостъпни при работа с конвенционални EDXRF спектрометри. Така Genius IF може да се определи като един от най-универсалните рентгенови флуоресцентни спектрометри на пазара, позволяващ едновременно измерване на ниски и високи концентрации.

Людмил Милачков, управител на АСТЕЛКлючови думи: АСТЕЛ, настолен спектрометър, рентгено-флуоресцентен спектрометър, Genius IF EDXRF, XenemetrixЕКСКЛУЗИВНО
Top