Нов сензор за ниво на радарен принцип от ifm electronic

Измервателна техникаФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 7/2022 • 25.10.2022

 

Радарният сензор LW работи по метода FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave). Електромагнитни импулси в гигахерцовия диапазон се изпращат към средата с постоянно променяща се честота между 77 и 81 GHz. Тъй като предавателят непрекъснато променя честотата на предавания сигнал, има честотна разлика между предавания и отразения сигнал. Тази честотна разлика за фиксиран период от време се обработва с помощта на FFT оценка, което води до бързи, надеждни и много точни измервания на нивото. Математиката е сложна, но мощният микропроцесор на LW извършва изчисленията бързо, с време за реакция под 350 msec и точност от +/- 2 mm в целия диапазон на измерване.

 

С IO-Link, радарният сензор LW може да осигури:

 

  • По-висока разделителна способност на измерване от аналогов сигнал без мащабиране (стъпки от 1 mm до 15 m)

  • Измерване на вътрешна температура на устройството на сензора

  • Измерване на захранващо напрежение

  • Текущо състояние на устройството и диагностична информация, включително сила на сигнала (добър, среден, лош) и предупреждение за необходимо почистване

  • Автоматична подмяна на устройството при нужда

 

Къде се използва радарният сензор LW

Резервоар за преработка на вискозен сос с бъркалка
Хигиенните приложения с гъста, лепкава или вискозна среда могат да бъдат предизвикателство за редица сензорни технологии. Основната технология за измерване на нивото, използвана в такива случаи, е чрез сензор за налягане. Недостатък при този подход е, че измерванията на хидростатично ниво изискват монтиране на сензор в отвор отстрани на резервоара. При определени типове бъркалки или стъргалки, които обират продукта от стената на резервоара, лицевата част на сензора за налягане е директно на пътя на тези механични компоненти, което може да доведе до повреди. Същото важи и за сензорите за ниво, които се нуждаят от сонда, която да бъде вкарана в технологичната среда.

Затова тук е целесъобразно да се използва монтирано отгоре безконтактно решение. Радарният сензор LW на ifm е много подходящ за това приложение, тъй като радарът от 80 GHz има тесен ход на лъча, който може да сведе до минимум смущенията от бъркалки, а интелигентните алгоритми в сензора могат да игнорират грешни сигнали от препятствия, което осигурява надеждно и точно измерване на нивото.

Резервоар под налягане за съхранение на бира

Радарният сензор LW от ifm е логичен избор за тези приложения, тъй като принципът на отчитане не се влияе от налягането. Други технологии като измерването на хидростатично налягане изискват два сензора или минимален брой отвори във вашия резервоар. Това е стабилно решение, но изисква допълнителна логика в PLC и често влошава точността на измерването на нивото, тъй като крайното измерване на нивото разчита на изходните данни от два сензора.

Резервоари за съхранение на вино

Резервоарите за съхранение във винарните съдържат среда, която е резултат от много труд и усилия. Освен това съдържанието е почти краен продукт и следователно е много ценен на този етап от производството. Ето защо е изключително важно да е осигурено измерване на нивото, което е точно за изчисляване на обема и в крайна сметка за изчисляване на цената на стоката. Тази цена може да се използва за финансови или застрахователни цели и затова точността е много важна.
Радарният сензор LW е чудесен за тази цел, тъй като може да измерва височини до 10 м с точност от +/- 2 мм. Това гарантира, че изчисленията на обема и основата на разходите за вашите финансови данни са точни. Освен това LW има разширен обхват до 15 м, но с намалена точност между 10...15 метра.

Резервоар за ферментация на бира със сферични дюзи

Ферментацията е процесът, при който захарите в охладената пивна мъст се превръщат в алкохол, като в резултат в резервоарите често се получават остатъци. За да се осигури висококачествен продукт, този процес трябва да започне с чист резервоар и често заедно с традиционния CIP процес се използват сферични дюзи, за да се осигури измиване под високо налягане във вътрешността на резервоара. Въпреки че това е ефективно за почистване на резервоара, то създава предизвикателна среда за измерване на нивото. Самото пръскане е проблем за повечето сензори, монтирани отгоре, а бързите температурни промени от горещи измивания до студени изплаквания са предизвикателство за сензорите за хидростатично налягане.

Радарният сензор LW на ifm 80 GHz от друга страна има малък ъгъл на лъча, така че сигналът няма да се повлияе от компонентите на сферичните дюзи и има способността да пренебрегне пръскането в горната част на резервоара чрез настройка на параметъра [Upper blind zone]. Следователно сензорът може да осигури надеждно измерване дори по време на най-тежките етапи от този процес.

 


 

 

www.ifm.com

 


Вижте още от Измервателна техника


Top