Нови машини за каучуковата промишленост – безопасни и съответстващи на европейските стандарти

МашиниФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 3/2021 • 13.05.2021


Успешен инженерингов проект на Ехнатон, изпълнен с апаратура на PILZ


Техноръбър ООД, гр. Нови Искър, произвежда модерни и високопроизводителни машини и оборудване за каучуковата промишленост, които трябва да бъдат приведени в съответствие с приложимото законодателство и Европейската директива относно машините 2006/42/ЕС.

В резултат на успешно реализиран инженерингов проект (2016 – 2018 г.) екипът на отдел „Безопасност на машини“ в Ехнатон изгражда за нуждите на Техноръбър ООД цялостни решения за безопасност на машините. Те включват: оценяване на риска, концепции и проект за безопасност, конфигуриране на системата за безопасност и валидиране на безопасността. В резултат е постигнато съответствие с Европейската директива относно машините 2006/42/ЕС и на машините може да бъде положена СЕ маркировка, за да се въведат в експлоатация в Европейския съюз.

 

Ретрофит на каландър, линия за производство на силиконови и силиконово-текстилни ленти

Заради по-строгите изисквания на новата версия на EN 12301-2015, се налага да се препроектират изцяло задвижванията на машината и да се въведат различни мерки за намаляване на риска като:

 • Още на етап проектиране са предвидени достатъчни безопасни разстояния между отделните опасни механизми на навиващите механизми;
 • Периметрови защитни прегради с врати за достъп;
 • Системи за безопасност на врати (мониторинг и заключване);
 • Превключвател за авариен стоп с въжено задействане;
 • Чувствителни на натиск щанги и функция за мониторинг и ограничаване на скоростта на валовете на каландъра в ръчен режим.

 

Ротационна преса за вулканизиране на гумена лента

Приложените технически решения включват:

 • Защитни механични прегради за ограничаване на достъпа до опасните движения;
 • Светлинна бариера, ограничаваща достъпа в зоната на подаване на материал;
 • Трипозиционен педал за работа в специален ръчен режим за първоначално подаване на материал.

 

Машина за рязане на бали каучук

Приложените технически решения включват:

 • Защитни механични прегради за ограничаване достъпа до опасните движения;
 • Модифициране на улея за отвеждане на заготовки с цел намаляване на риска от нараняване от падащи отрязани заготовки;
 • Използване на апарат за управление с две ръце за стартиране на движение, разположен на безопасно разстояние от опасните зони.

 

Основно оборудване

PNOZ multi 2 конфигурируем контролер за безопасност на машини, PSEN op светлинни бариери за безопасност, PIT estop бутони за аварийно спиране, PSEN mech сензор за мониторинг и заключване на врати, PSEN mag безконтактни сензори за мониторинг на врати, PIT estop бутони за аварийно спиране.

 


      www.akhnaton.biz

 

 

 


Вижте още от Машини


Top