Нови светлинни бариери PSENopt II от Pilz за приложения до PL d

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 1/2017 • 13.02.2017

Нови светлинни бариери PSENopt II от Pilz за приложения до PL d
Нови светлинни бариери PSENopt II от Pilz за приложения до PL d

 

Компанията за автоматизация Pilz представи първите в света тип 3 светлинни бариери. От сега нататък, продуктите от серията PSENopt II дават възможност и за реализиране приложения с ниво на изпълнение "d" (PL d). Така се запълва празнотата в "типовете" на преразгледаната версия на стандарта IEC 61496-1.

С PSENopt II вече не е задължително да се преминава към тип 4, когато необходимото ниво на изпълнение е PL d. Сега вече нивото, което точно отговаря на изискванията за безопасност, може да бъде изпълнено с новите светлинни бариери. Това спестява разходи, тъй като вече не е необходимо преоразмеряване.

Стандартът IEC/EN 61496 за светлинни бариери, завеси и решетки дефинира само устройствата от тип 2 и 4: След изменението на стандарта, светлинните лъчи тип 2 вече могат да бъдат използвани само в приложения с ниво на изпълнение "c", докато светлинните лъчи тип 4 все още могат да се използват за ниво на производителност "е".

Тип 3 съответства на ниво изпълнение "d" и досега не е прилаган в продукт на пазара. Вместо това потребителите трябваше да преминат към тип 4, за да отговорят на изискванията за безопасност PL d.

 

Защита срещу удар и вибрации
Новите светлинни лъчи от Pilz са особено подходящи за ръчни работни места, при подаване и отвеждане на материали, както и при третиране на материали в роботизирани приложения.

Със своята висока устойчивост на удар от 50G, те са идеално пригодени за тежки промишлени среди. PSENopt II предлага не само по-голяма гъвкавост с акцент върху областта на приложение, но също така и увеличава надеждността на машините.

 

... и дълги времена на престой
Като тип 3 светлинни бариери, PSENopt II предлагат не само защита на ръка, но също така и защита на пръст до PL d. Решетките работят с отделни непрекъснати лъчи, които напълно елиминират така наречените "мъртви зони".

Затова тези светлинни бариери могат да се преместят по-близо до конкретното приложение. Благодарение на липсата на Дмъртви зони", потребителите разполагат с повече работно пространство.

Светлинните завеси могат да увеличат и ефективността на различните приложения: Всички по-значителни причини и системни дефекти, отговорни за спирането на работата на машината, могат да бъдат оценени бързо и лесно, благодарение на светодиодната индикация. По този начин времето за престой се свежда до минимум.

 

Бърза и икономична защита
Светлинните бариери PSENopt II могат да се използват гъвкаво и да се инсталират лесно със съответните закрепващи приспособления. Благодарение на 5-пиновата им система за свързване, могат директно да бъдат присъединени към децентрализираната периферия PDP67.

Това ефективно намалява затрудненията при въвеждането в експлоатация.

В комбинация с технологиите за управление на Pilz, светлинните завеси PSENopt II представляват безопасно и икономично цялостно решение за всички сектори на индустрията и всички области на приложение.

  


 

 

 

 

 

 

 

 

www.akhnaton.biz 

 


Вижте още от Нови светлинни бариери PSENopt II от Pilz за приложения до PL d


Top