Новости в областта на безжичното тестово и измервателно оборудване

Начало > Измервателна техника > 30.05.2017

Новости в областта на безжичното тестово и измервателно оборудване
Новости в областта на безжичното тестово и измервателно оборудване

Безжичните системи постепенно се превръщат във водеща технология при съвременното оборудване за изпитване и измерване. Паралелно с най-новите продукти и решения в областта, се разработват нови стандарти и процедури за изпитване с безжично тестово оборудване, които правят възможна научноизследователската, развойна и производствена дейност в редица области на индустрията, включително електронното производство, автомобилостроенето, аерокосмическия сектор, телекомуникациите и др.

Водещи технологични тенденции
Сред водещите тенденции в развитието на безжичното контролно-измервателно оборудване през последните години са клетъчните 5G технологии от най-ново поколение, Internet of Things (IoT), постоянно еволюиращият Wi-Fi стандарт, както и иновациите в сферата на автомобилостроенето, автомобилната, промишлена и потребителска електроника. Основните предизвикателства по отношение на петото поколение мобилни мрежи са свързани с честотите в милиметровия обхват, където сигналът може да бъде блокиран от различни физически препятствия. Макар стандартите в областта на 5G комуникациите все още да са в процес на разработка и тяхното финализиране да предстои в бъдеще, вече са в ход полеви тестове на някои от технологиите от т. нар. пето поколение и само след няколко години първите им реални внедрявания вече ще са факт, убедени са пазарните анализатори.

Първите полеви изпитания на новия 5G New Radio (NR) стандарт
за OFDM-базиран (на метода за мултиплексиране с ортогонално разделяне на честоти) въздушен интерфейс се очаква да бъдат проведени през 2018 г. Други безжични 5G стандарти, като безжичният LAN, LPWAN (low-powered WAN) и някои нови широколентови стандарти се очаква да бъдат готови и още до края на настоящата година. Всички тези технологии предстои постепенно да навлязат на пазара на електронни устройства и системи за различни потребителски и индустриални приложения и на тяхна база да бъдат разработени множество нови продукти и решения в областта на безжичното тестово и измервателно оборудване.

IoT
Концепцията за Internet of Things вече е факт и в областта на решенията за изпитване и измерване. Най-новите електронни продукти в потребителските и индустриални сегменти разполагат с усъвършенствани възможности за свързване, включително с интерфейси за редица безжични стандарти. Сред тях са: Bluetooth, IEEE 802.15.4, ZigBee, Z-Wave, Thread и др. Повечето от тях използват 2,4-гигахерцовия обхват, така че за някои изпитвания може да бъде използвано и конвенционално тестово и измервателно оборудване. Изпитванията за сигурност, както и тестовете на новите Low Power Wide Area Network (LPWAN) стандарти обаче изискват специални решения за тестване и измерване. Сред тях са технологиите LoRa и Sigfox, както и стандартът LTE-M за внедряване на мобилна IoT свързаност в M2M приложения.

IoT технологиите са водеща тенденция и в развитието на микровълновите и радиочестотните технологии. С разширяването на Internet of Things приложенията на пазара се появяват множество нови продукти, базирани на тези технологии, а производствените цикли и периодите за достигане на изделията до пазара стават все по-кратки. На производителите са им необходими все по-мултифункционални системи за изпитване и измерване на широк спектър от продукти, което води до експоненциален ръст в продажбите на безжично тестово и измервателно оборудване за микровълнови и радиочестотни приложения.

Interference of Things
Сред тенденциите, формиращи развитието на технологиите в сферата на измервателното и тестово оборудване, е т. нар. Interference of Things. Все по-експлоатираният честотен спектър изисква повече внимание по отношение на инсталацията, поддръжката и задачите, свързани с характеризиране на сигнала при електронните уреди и прибори за различни приложения. Това явление, на фона на все по-динамичните производствени дейности в индустрията, налага масовото използване на преносими спектрални анализатори. Тяхната функция е да следят за възможни смущения при инсталирането и експлоатацията на полево оборудване във все по-гъсто наситените с електронни и електриески уреди, системи и прибори индустриални среди. Важно изискване към тези безжични анализатори от ново поколение е да разполагат и с възможности за запис и анализ на часове широколентови данни.

Еволюция в областта на Wi-Fi
Wi-Fi технологията непрекъснато се развива в синхрон с новите индустриални и потребителски безжични приложения. 5-GHz 802.11ac стандарт постепенно бива изместен от по-ново поколение технологии като 60-GHz 802.11ad. Така възниква необходимостта от високочестотно тестово и измервателно оборудване в милиметровия обхват. Навлизането в практиката на новия стандарт 802.11ay (подобрена версия на 802.11ad с по-висока скорост) също е повод за разработването и налагането на пазара на нови системи за изпитване и измерване на устройства и прибори с милиметров честотен обхват.

С още по-високи скорости при трансфера на данни се отличава новият стандарт 802.11ax, който е базиран на метода MIMO (multiple-input and multiple-output) за увеличаване капацитета на радиовръзката посредством множество антени за предаване и приемане. Тази технология обещава завинаги да трансформира начина, по който работи Wi-Fi. Основната й цел е да стане възможно обслужването на до 10 пъти повече потребители на безжични услуги наведнъж, без да се компрометира скоростта на връзката. С този стандарт Wi-Fi технологията заема техниките за OFDMA (orthogonal frequency-division multiple-access) модулация, използвани при 4G (LTE) мобилните мрежи, които позволяват използването на един и същи отрязък от честотния спектър от повече потребители по едно и също време.

Ръст в автомобилните приложения
Приложенията на безжично тестово и измервателно оборудване в автомобилния сектор нарастват многократно с популяризирането на ADAS (Advanced Driver Assisted Systems) асистиращите системи за управление и самоуправляващите се автомобили с радари в милиметровия спектър. Сред иновациите в сектора е и Dedicated Short Range Communications (DSRC) – безжична технология за комуникация на кратки разстояния, която позволява свързването в мрежа на няколко автомобила и е насочена към предотвратяването на ПТП и подобряването на безопасността на пътя. С развитието на стандарта ще се появят множество vehicle-to-vehicle (V2V) и vehicle-to-infrastructure (V2I) радиоприложения в 5-гигахерцовата чесотна лента, както и реални внедрявания на иновативните комуникационни vehicle-to-everything (V2X) платформи за интелигентна автомобилна инфраструктура. В този сегмент предстоят разработването и пазарният дебют на широка гама нови продукти и решения в областта на безжичните системи за изпитване и измерване за автомобилния сектор.


Вижте още от Измервателна техника


Ключови думи: тестово и измервателно оборудване, безжични системи за изпитване, Internet of Things, 5G технологии, милиметрови вълни, LPWAN, Wi-FiTop