РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

НЮ ЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5 , 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ НЮ ЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИПо-малки разходи за отоплениe и охлаждане Малка инсталация за природен газ. Отпада котелно . Гъвкавост : 0-100 % Бърза смяна на режима отопление/охлаждане – до 5 мин. Обслужване на всеки 10 000 часа или 5 години. Надеждна работа : - 35 до +55 градуса Отпада работата на циркулационни помпи. Външния агрегат не обръща режимите за размразяване. Равномерен потребител на природен газ – по-ниска цена на газа с около 11% Най-ниски CO2 емисии – 40% по – ниски от газов котел. Много ниска консумация на ел. енергия : 1,5 kW, възможност за аварийно захранване от агрегат с малка мощност Възможност за подгряване на топла вода над 65 градуса Може да се свърже с готови водни инсталации, с централни камери за обработка на въздух или с тела на директно изпарение и др. https://www.facebook.com/pages/Net-bg/585888834774980


Top