Оборудване за измиване и стерилизация в индустрията

Начало > Машини > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 7/2023 > 25.10.2023

  • Технологиите за измиване и стерилизация предотвратяват микробиалното замърсяване, като по този начин продуктите не представляват заплаха за здравето и живота не само на потребителите, но и на работещия в предприятията персонал

  • Автоматизация, висока надеждност, лекота на експлоатация и лесна поддръжка са характеристиките, обединяващи различните видове машини за измиване в индустрията

  • Общата цел на типичния процес на стерилизация е елиминирането на нежелани замърсители, които могат по някакъв начин да навредят на продукта или да причинят здравословни проблеми на потребителя

 

Един от ключовите фактори за правилната поддръжка в индустрията е осигуряването на чистотата на производствените линии. Всеки сектор има своите специфични изисквания за работната среда, но чистотата е от особено значение за хранително-вкусовата индустрия, фармацевтичната промишленост и медицинската техника и здравеопазването. Почистването на индустриалните инсталации и машини гарантира безопасността на продуктите. Технологиите за измиване и стерилизация предотвратяват микробиалното замърсяване, като по този начин продуктите не представляват заплаха за здравето и живота не само на потребителите, но и на работещия в предприятията персонал.

 

Системи за измиване

Индустриалните машини за измиване са предназначени за почистване на контейнери, инструменти, тави, палети, компоненти и др. Тези системи се използват широко в хранително-вкусовия сектор, преработващата промишленост, фармацевтичната индустрия, автомобилостроенето, както и в сектора на логистиката и дистрибуцията.
Оборудването за индустриално измиване обикновено се характеризира с голям капацитет, кратки цикли и висока интензивност на измиване. То е подходящо за среди, в които наличието на най-високите нива на чистота са от съществено значение. Идеално е и за среди, в които трябва да се избегне кръстосано замърсяване на съставките.

Има различни видове оборудване за измиване в индустрията – за тави, палети, бункери, решетки, шкафове и др. Автоматизация, висока надеждност, лекота на експлоатация и лесна поддръжка са характеристиките, обединяващи различните видове машини. Те облекчават труда на операторите, като изпълняват тежки и често неприятни задачи. В същото време те увеличават производителността. Тези системи се използват със специални детергенти, които са устойчиви на вода и пара с висока температура. Резултатът е гарантирано повишени нива на чистота в индустрията.

Измиването на палети например е важна част от поддържането на безопасна и хигиенична верига на доставките. Палетите се използват за транспортиране, съхранение и манипулиране със стоки и по тях могат да се натрупат замърсявания и да се развият бактерии, които създават риск от заразяване на продуктите или средите. Подходящото измиване на палетите може да спомогне за предотвратяване на замърсяването на продуктите, редуциране на рисковете за здравето и безопасността и удължаване на живота на палетите, като всички тези фактори са важни мерки за всяка компания, манипулираща с храни, лекарства и всякакви други стоки, изискващи хигиенни условия.

Има два основни метода за измиване на палети – ръчен и автоматичен. Автоматичните системи за измиване на палети се предлагат в различни размери и с различни нива на сложност – от прости машини, използващи вода и детергент, до по-усъвършенствани системи със струи под налягане, четки и дюзи.

 

Къде се използва стерилизация

Като цяло, методите за стерилизация се използват за разнообразни цели в различни индустриални сектори. По отношение на потребителските продукти, целта на стерилизацията варира за отделните отрасли. В областта на медицината и здравеопазването технологията се прилага за предотвратяване на предаването на микроби и заболявания на пациентите и гарантиране на оптимална терапевтична активност на даден продукт. В допълнение, тя се използва и при производството на критични продукти, които могат да влязат в директен контакт със стерилни тъкани, с цел елиминиране на риска от инфекция. Такива продукти са например всякакви видове медицински импланти, спринцовки, катетри, медицински сонди, превръзки за рани и др.

Във фармацевтичната индустрия стерилизацията се използва за производството на критично важни продукти без съдържание на никакви биозамърсители, които биха могли да доведат до здравословни проблеми при пациента. Тук като критични се определят продукти, които влизат в пряк или косвен контакт със стерилните тъкани на пациентите. Сред тези продукти са например течности за инхалации, медицински инжекции и капки за очи.

При производството на храни и напитки стерилизацията се използва за производството на биологично стабилни продукти с дълъг срок на годност, без за това да е необходимо добавянето на консерванти или използването на хладилна техника. Благодарение на стерилизацията се запазват органолептичнисте свойства на продукта и се предотвратява появата на вредни биозамърсители, които водят до здравословни проблеми при достигане до крайния потребител.

В козметичната индустрия стерилизацията се прилага за производството на биологично чувствителни продукти, несъдържащи биозамърсители, и за поддръжката на хигиенните стандарти за продукти като червила, кремове и грим за очи.

Може да се обобщи, че общата цел на типичния процес на стерилизация е елиминирането на нежелани замърсители, които могат по някакъв начин да навредят на продукта или да причинят здравословни проблеми на консуматора.

 

Видове стерилизация

Стерилизацията с лъчиста енергия може да се прилага за продукти преди опаковането им, например млечни продукти, както и за продукти след опаковането им, например месо. Използването на гама лъчи е утвърден метод за стерилизация на фармацевтични, хранителни и козметични продукти за еднократна употреба.

Технологията се характеризира с лекота на използване и съвместимост с различни опаковъчни материали. Процесът на стерилизация се осъществява чрез експозиция на продукта или опаковката на радиоактивна субстанция, която освобождава високоенергийни фотони. Взаимодействието на фотоните с молекулите на микроорганизмите води до унищожаването им. Най-често използваните радиоактивни нуклиди като източник на гама лъчение за стерилизация са кобалт-60 и цезий-137.

Един от недостатъците на този вид стерилизация е изискването за голямо техническо съоръжение, което е съпроводено с висока капиталова инвестиция. В допълнение, дори да няма ограничение за стабилността на опаковъчния материал по отношение на температура и влажност, използването на гама радиация е свързано с риска от разграждане на някои полимерни опаковъчни материали, когато процесът на стерилизация не е калибриран за тях.

При други разновидности на стерилизацията с лъчиста енергия се използва поток от ускорени електрони, които деактивират микроорганизмите по повърхностите, или рентгенови лъчи. Рентгеновите лъчи имат антимикробни свойства, аналогични на тези на електронните лъчи и гама радиацията. За разлика от гама лъчението обаче, те са еднопосочни, което води до възможно най-високото съотношение на равномерност на дозата между необходимите максимални и минимални дози радиация.

Стерилизацията с топлинна енергия е най-старата, най-достъпната и разпространена разновидност на технологията в световен мащаб. Топлината води до повишаване на кинетичната енергия на атомите и молекулите, което разрушава техните връзки и нарушава функциите им в един биологичен организъм. Термичната стерилизация бива два вида – със суха и влажна топлина. Системите за стерилизация със суха топлина са три разновидности – статични пещи, стерилизиращи тунели с еднопосочен въздушен поток и тунели с лъчиста топлина, през които преминава конвейерната лента, транспортираща продуктите за стерилизация.

Стерилизацията с влажна топлинна енергия или пара се извършва в автоклави, като този метод се използва широко в областта на медицината и фармацевтичното производство за стерилизиране на оборудване за многократна употреба и като процес на крайна стерилизация за стъклени ампули, спринцовки и пластмасови контейнери. Типичният цикъл на стерилизация с пара протича при температури от 121°C (30 min) до 135°C (10 min) при налягане от 2 bar.

За химичната дезинфекция на повърхности се използват етиленов оксид, озон, хлорен диоксид, перацетна киселина, водороден пероксид и др. Стерилизацията с агенти в течна фаза се осъществява чрез напръскване на повърхностите с дюзи или потапяне във вани.


Вижте още от Машини


Ключови думи: стерилизация, автоклави, измиване, химична стерилизация, стерилизация с лъчиста енергияРедактор на статията:

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

Отговорен редактор

• Завършва специалност "Инженерна екология" в Химикотехнологичен и металургичен университет;


• Заема длъжността "Отговорен редактор" в издателство TLL Media от 2020 г.;

• Разполага с над 10 години опит в създаването на съдържание и писането на научни статии.

Контакт в LinkedIn


Top