РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 8, Ноември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 8, 2010 > OVENTROPOVENTROP, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ OVENTROPТермостатен вентил ''Aquastorm VT'' Представяне на системата Термостатният вентил на Oventrop Aquastorm VT намира приложение в инсталации за питейна вода с циркулация. Той служи за термична дезинфекция и за хидравличен баланс. Термостатен вентил ''Aquastorm VT'' Термично регулиране: Макс. регулируем диапазон: 50 0С до 65 0С Препоръчителен регулируем диапазон: 55 0С до 65 0С Измервателна точност: 1 0С Предимства: • автоматична термична дезинфекция • остатъчният обемен дебит може да се настройва • хидравличен баланс във всички щрангове, дори във фаза на дезинфекция • лесен за обслужване и монтаж • възможност за източване • самопочистващ ефект Повече информация може да получите от: OVENTROP GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Stra?e 1, D-59939 Olsberg Телефон +49 29 62 82-0 Факс +49 29 62 82-400 E-Mail mail@oventrop.de Internet www.oventrop.de Представителство в България: Бул. Д-р Г. М. Димитров 58, София 1172 Телефон +359 2 961 57 10 Факс +359 2 962 44 65 E-Mail mail@oventrop.bg Internet www.oventrop.bg

Top