РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

OVENTROP, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ OVENTROPНезависими от налягането регулиращи вентили "Cocon QTZ/QTR/QFC" от OVENTROP Компанията Oventrop е основана през 1851 година, а днес е един от водещите световни производители на вентили, регулатори и системи за ОВиК, ВиК, соларни инсталации. Продуктите на Oventrop са отличени с многобройни престижни награди за иновативни решения и дизайн от различни международни форуми и панаири. Регулиращият вентил "Cocon QTZ" е компактна комбинация от вентили за автоматично и независимо от налягането регулиране на дебита. Вентилът е изработен от месинг (DZR), уплътненията са от EPDM или PTFE. Шпинделът е от неръждаема стомана. Модели: •DN 10 до DN 32 •с или без тестови точки за измерване на налягането •вход: винтово съединение, изход: вътр. р. или •вход и изход: външна резба Предимства: Дори при свалено задвижващо устройство, желаните номинални стойности могат да се регулират и проверяват чрез свободно достъпна ръкохватка. Настроената номин. стойност може да се отчете и при монтирано задвижващо устройство. Това е важно за контролиране и протоколиране на стойностите на дебита. Избраната настройка може да се защити от нежелана промяна чрез фиксиране на ръкохватката и допълнително - чрез червения блокиращ пръстен. Номиналните стойности са разположени под ъгъл 45°, по този начин се гарантира добра видимост във всяко монтажно положение. Номиналните стойности могат да бъдат директно отчетени в l/h. Диапазонът на номиналните стойности е отпечатан ясно върху ръкохватката. Предварителната настройка може да се защити от пренастройка чрез пломбиране на блокиращия пръстен. Настройката на помпата може да се оптимизира с помощта на дебитомер (напр. "OV-DMC2"), който се свързва към тестовите точки за измерване на налягането на вентила. За тази цел напорната височина на помпата се намалява, докато вентилите "Cocon QTZ" започнат да работят в контролируемия диапазон. Вентилът "Cocon QTZ" е с линейна характерика. Това е особено предимство при работа със зад-вижващи устройства (електротермични или електромоторни), които също са с линейна характеристика. Вентилът "Cocon QTZ" може да се комбинира и с температурен регулатор. Вентилът "Cocon QTR/QFC" се използва за автоматичен хидравличен баланс. Допълнително може да се използва за регулиране на температурата на консуматори или части от инсталацията в системи за отопление, охлаждане и климатизация. Модели: •DN 40 до DN 150 •вход и изход: фланец, корпуси от чугун: "Cocon QFC" или •вход и изход: външна резба или вътрешна резба (DN40/50), корпуси от бронз: "Cocon QTR" Предимства: Компактна конструкция без външни контролни кабели. Настроената номинална стойност може да се отчете и при монтирано задвижващо устройство. Това е важно за контролиране и протоколиране на стойностите на дебита. Избраната настройка може да се защити от нежелана промяна чрез фиксиране на предпазната пружина. Номиналните стойности са разположени на три въртящи се скали. По този начин се гарантира добра видимост във всяко монтажно положение. Номиналните стойности могат да бъдат отчетени директно в m3/h. Диапазонът на номиналните стойности е отпечатан ясно върху ръкохватката. Предварителната настройка може да се защити от пренастройка чрез пломбиране на предпазната пружина. Възможна е работа и без задвижващо устройство. Включените регулиращи втулки позволяват работата с настроената стойност на дебита. Вентилът "Cocon QFC/QTR" е с линейна характеристика. Това е особено предимство при работа със задвижващи устройства, които също са с линейна характеристика. По време на Международен Технически Панаир - Пловдив, ще Ви очакваме в Палата 10, щанд К4! Заповядайте! Представителство в България: София 1172, бул. д-р Г. М. Димитров 58 тел.: +359 2 961 57 10, факс: +359 2 962 44 65 www.oventrop.bg, mail@oventrop.bg Централа в Германия: Oventrop GmbH & Co.KG, Paul-Oventrop-Strasse 1, D-59939 Olsberg Telefon +49 29 62 82-0, Telefax +49 29 62 82 400 www.oventrop.de, mail@oventrop.de

Top