Овергаз сервиз в нова база в Божурище

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2009

Овергаз сервиз вече оперира в нова база, намираща се в промишлената зона на град Божурище, съобщиха от компанията. "Сградата е снабдена с лаборатория за извършване на метрологични проверки на средства за измерване и отговаря на всички изисквания, определени в БДС EN ISO/IEC 17025, Закона за измерванията и наредбите по прилагането му. Лабораторията е оборудвана и с три стенда за проверка на разходомери за газ, покриващи диапазона от G1.6 до G1600, с калибрирано еталонно оборудване от Националния институт за метрология на Германия - PTB (Physikalisch-Technischen Bundesanstalt). Разполагаме още и с лаборатории за калибриране на преобразуватели на налягане, преобразуватели на температура, газанализатори, одорнатметри", информираха от Овергаз сервиз. "Портфолиото от дейности за нуждите на газоснабдителните мрежи, които извършва дружеството, включва диагностика на подземно положени преносни и разпределителни газопроводи, както и доставка, монтаж, настройка и пуск в експлоатация на станции за одориране на природен газ, регулаторна и предпазна арматура. Занимаваме се и със съхранение на склад и доставка до крайни клиенти на химически вещества за одориране на природен газ. Извършваме и услуги по измерване на влагосъдържанието в природния газ и др.", допълниха от компанията.Top