РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Специално: ВиК ИНФРАСТРУКТУРА, 2012 > РЕКЛАМИ В Специално: ВиК ИНФРАСТРУКТУРА, 2012 > ПиМ КонсултингПиМ Консултинг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специално: ВиК ИНФРАСТРУКТУРА, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ПиМ КонсултингВашият партньор при подготовка и изпълнение на проекти за: •Водоснабдяване и канализация•ОВ и Климатизация•Водоподготовка и водопречистване•Пожарогасене •Системи за контрол и управление •СМР, шеф-монтаж, пуск и настройка •Гаранционно, извънгаранционно и абонаментно сервизно обслужване www.pimgroup.eu София: ул. "Босилек" 55А тел.: 02/961 4045 факс: 02/961 4005 office@pimgroup.eu Пловдив: ул. "Пещерско шосе" 21 тел./факс: 032/64 10 89 Видин: тел.: 089/ 682 19 13 Бургас: тел.: 089/ 863 82 80

Top