РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 2, април 2016 > РЕКЛАМИ В брой 2, 2016 > ПиМ КонсултингПиМ Консултинг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ПиМ КонсултингИНЖЕНЕРИНГ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И СЕРВИЗ НА ВЕРТИКАЛНИ И ХОРИЗОНТАЛНИ, ЕДНОСТЪПАЛНИ И МНОГОСТЪПАЛНИ, СОНДАЖНИ, ДРЕНАЖНИ, КАНАЛНИ, ДОЗИРАЩИ, ДВОЙНОВТИЧАЩИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ;
 


ПС ЗА ПИТЕЙНИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ, ПРОТИВОПОЖАРНИ НУЖДИ; ПСОВ, МИКСЕРИ, ВЪЗДУХОДУВКИ; ОВИК; ВИК; КИП И А; ЕЛ.ДВИГАТЕЛИ; ОКОМПЛЕКТОВКА

София, ул. “Босилек” №55Ател.: 02/ 961 40 45факс: 02/ 961 40 05
Пловдив

ул. “Пещерско шосе” №21

тел./факс: 032/ 64 10 89
P&M GROUP

www.pimgroup.eu

office@pimgroup.eu


Top