РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > Полимета СПолимета С, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Полимета СMedical Медицинските продукти и технологии се превръ- щат все повече в незаменим фактор за здравето. На металообра- ботващите стругове DMG се изготвят понастоящем над 1.000 медицински компоненти, прецизно и икономично – нещо, което преди няколко години се смяташе дори за немислимо. ОСНОВНИ ФАКТИ ЗА СЕРИЯ HSC _ Термосиметрична портална конструкция за абсолютна дълговременна стабилност _ 5-осева прецизна машина с интегрирана шар- нирна / кръгла ос _ Линейна технология по ос X / Y / Z с > 2 g _ Високо моментни двигатели с водно охлаждане във въртящите оси _ Високопроизводителни шпиндели HSC с водно охлаждане, макс. 42.000 мин–1 _ Управление DMG ERGOline® с екран 19" и 3D софтуер _ Стандарт при управленията: HSC можете да закупите със Siemens 840D Solution line или с Heidenhain iTNC 530 _ Може да се закупи и като машинна версия ULTRASONIC Всички новини за DMG можете да намерите на адрес:www.dmg.com DMG South East Europe E.P.E. : 9th km. National Road Thessalonikis-Moudanion, P.O.Box: 20596 Postal Code: 55104, Thessaloniki - Greece, Tel: 0030 2310 474 486, Fax: 0030 2310 474 487 ПОЛИМЕТА С ООД, София 1528, ул. Илия Бешков 3 тел.: 02/ 973 2887; факс: 02/ 973 2766, e-mail: office@polymeta.bg Ако мобилният Ви телефон разполага със софтуер за разпознаване на код QR, ще стигнете директно до нашия информационен сайт.

Top