Повишена ефективност на производството с контролна зала за наблюдение и управление на производствения процес

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 8/2020 • 20.11.2020

 

Успешен инженерингов проект на фирма ЕХНАТОН в Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД

Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД има за цел да постигне сигурно и надеждно наблюдение и контрол на всички компоненти, участващи в производствения процес при смилането, преработката и извличането на златен концентрат от рудник Ада тепе ­ Крумовград. В резултат на успешно реализиран от Ехнатон проект в периода 2018-2020 г., Дънди Прешъс Металс повишава ефективността на производството с контролна зала за наблюдение и управление на производствения процес.

 

Обхват на проекта

Проектът, изпълнен в Дънди Прешъс Металс, е обхватен и предизвикателен за инженерите в Ехнатон. Сред параметрите му са: над 25 000 точки за комуникация; комуникация с над 30 контролера; адресиране и конфигуриране на 250 мрежови инструмента; изграждане на многослоен информационен център с множество екрани и сървъри.

 

Решение и оборудване

За изпълнение и решение на техническите предизвикателства са използвани следните продукти на Schneider Electric:

 • Контролери Modicon M340;
 • Контролери Modicon M221;
 • Вендорско оборудване с комуникационен протокол;
 • CITECT SCADA 2016;
 • CITECT HISTORIAN;
 • SQL база данни;
 • Честотни инвертори Altivar Process ATV900;
 • Системи за наблюдение и контрол на двигатели Tesys T.

 

Предимства и ползи при експлоатация

Фирма Ехнатон е водещ експерт в индустриалната автоматизация. Мисията на компанията е да създава цялостни инженерингови решения, базирани на професионализъм и партньорство с най-добрите световни производители.


Благодарение на експертността и дългогодишния опит на специалистите на Ехнатон, реализирали проекта, е постигнато следното:

 • Висока степен на резервираност на оборудването, която гарантира непрекъснато наблюдение и контрол на полевото оборудване.
 • Визуално представяне на процеса, с което се гарантира бързо действие и ефективност при възникване на аварийни събития.
 • Добавяне на автоматизирани алгоритми, с което се намалява възможността за човешка грешка.
 • Клиентът получава достъп до множество инструменти за трендове, анализ и отчети на основните технологични параметри.
 • Повишава се ефективността на производството.


С над 24 години опит, Ехнатон има зад гърба си над 800 инженерингови проекта, работила е успешно с повече от 5000 доволни клиенти и е разработила над 80 проекта с индустриални роботи.

 


 

 

 

www.akhnaton.biz

Top