Продуктите на Retsch намират широко приложение в лаборатории за научни и приложни изследвания

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2014

Научната дивизия на Вердер Груп включва световноизвестни фирми, прoизвеждащи апаратура за научноизследователски, аналитични и производствени лабораторни звена. Посредством търговското си представителство за България, Вердер Груп представя две от най-дългогодишните фирми на пазара за лабораторна и аналитична техника – Retsch и Carbolite.

Фирма Retsch е с близо 100-годишен опит в намаляване размера на твърди частици, тяхното сепариране и анализ. През годините нейни продукти се използват в много водещи лаборатории за научни и приложни изследвания: смилане на кости в лицево-челюстната реконструкция - предварително смилане с челюстна трошачка и фино смилане с ултрацентрофугни мелници; сепариране посредством пресяващи машини и тестови сита; смилане на биокерамика за костни импланти и протези - предварително смилане с челюстни трошачки и фино смилане с планетарни топкови мелници; смилане на лечебни билки без увреждане на активните вещества - предварително смилане с режещи мелници и фино смилане с ножови мелници; смилане и хомогенизиране на хомеопатични лекарства, таблетки, фармацевтични препарати, лактоза и мн. др. - механичен хаван; ДНК/РНК анализи, химични анализи на коса и тъкани - осцилираща топкови мелници, криогенна топкова мелница, пресяващи машини и тестови сита; разделяне на репрезентативни проби - механични делители с най-висока точност.

Фирма Carbolite е друг член на Вердер Груп с многогодишен опит в температурното третиране на материали и произвеждащ сушилни, пещи и специализирани термични уреди до 3000 oС. Гамата от продукти на фирмата покрива почти всички водещи индустрии, като има и специализирани продукти, насочени в сектора на т.нар. бели (стерилни) стаи - сушилни с максимална температура до 600 оС и обем от камерата от 28 до 1790 л.

Насочеността на научната дивизия на Вердер Груп е да подпомага и улеснява работата на научноизследователските, производствени и приложни лаборатории, както и обратна връзка от тях за създаване на нови методи на смилане, сепариране и анализ, подпомагащи ежедневната работа на специалистите.

инж. Георги Евтимов,
продуктов мениджър за България Retsch и CarboliteКлючови думи: Вердер Груп, лабораторна техника, Retsch, CarboliteTop