Проектът е стъпка напред в развитието ни като иновативна компания

МашиниФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 4/2019 • 04.07.2019

Проектът е стъпка напред в развитието ни като иновативна компания

Манол Христов, управител на Мони-83

 

Разкажете накратко за дейността на Мони-83.

Фирмата ни се занимава с производство на метални изделия. Основахме я през 2005 г. като малък семеен бизнес, но надскочихме този етап и можем да кажем, че се превърнахме в модерно предприятие с високотехнологично оборудване и квалифициран персонал. Продуктите ни са много и разнообразни, като винаги се стремим да поддържаме високо качество и да ги усъвършенстваме. Обект на нашата стратегия за развитие са и иновациите както в продуктите ни, така и в технологиите, които използваме. През последните 7 години наложихме позициите си на българския пазар и в чужбина. Успяхме да спечелим доверието на утвърдени чуждестранни производители, за които в момента работим активно.

 

Мони-83 изпълнява проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност". Каква е процедурата и за какъв размер на помощта бяхте одобрени? Какви бяха мотивите Ви да кандидатствате?

През 2018 г. решихме да кандидатстваме по процедура "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите", а размерът на одобрената помощ е 840 718,66 лв. Мотивите ни бяха свързани от една страна с желанието ни да продължим да се развиваме като иновативна компания, а от друга - да се опитаме да намалим максимално вредното въздействие, което производството ни оказва върху околната среда.

 

Каква е технологията, която внедрявате и защо се насочихте към подобно оборудване?

Инвестирахме в комбинирано рязане на тръби, профили и листов материал чрез файбър лазерна технология с контрол на лъча. Най-голямото преимущество на решението е комбинацията на 2 машини в 1 - наличието на устройство за рязане на тръби, вградено в технологията, като тя може да премине от рязане на единия материал към рязане на другия в рамките на минута.

Това става чрез използването на един лазерен лъч и общ токоизточник, което позволява автоматично превключване от модул за рязане на ламарина към модул за рязане на тръби. Същевременно преминаването от един към друг вид материал не води до никакви загуби на функционалност. Технологията е иновативна, защото е изградена на базата на променлив контрол на лъча.

Това позволява да се регулира автоматично дължината на вълната чрез скъсяване или удължаване, което води до по-висока степен на абсорбиране на снопа и позволява рязане на различни видове материал. Допълнително има и вградена функция за автоматично наблюдение на лещите, което елиминира прегряването.

Съществено предимство, което не съществува в други комбинирани лазери, е възможността да реже и профили със специфична геометрия. Комбинираната технология разполага също така и с капацитивно измерване на листовия материал и със сонда, която измерва тръбите.
Изпълнението на проекта ще ни помогне да популяризираме технологията и сред други производители, защото колкото повече модерни технологии се внедряват, толкова повече се увеличава положителният ефект върху околната среда и се повишава приносът на отрасъла ни в икономиката на страната.

 

Какви ползи донесе реализацията на вас като производствено предприятие?

Машината работи в предприятието ни едва от две седмици, което не позволява все още да измерим точния ефект от внедряването на технологията във всички посоки. Това, което можем да кажем към момента, е, че някои ползи се проявиха веднага. Спряхме да извършваме редица операции по обработката на метал, които правихме до сега като пробиване и фрезоване.

Вече не шлайфаме ръчно остатъците по тръбите, получени от неточното рязане със старите ни машини, което водеше до много отпадък под формата на метални стружки, намали се и отделянето на метален прах в помещенията. Сведохме до минимум и заваряването на детайлите, а оттам и отделяните заваръчни газове, тъй като с новата машина управляваме софтуерно различните видове сглобки, като крайният резултат е много точен.

Най-големият принос от закупуването на технологията е, че съгласно йерархията за управление на отпадъците преминахме от ниво рециклиране към ниво предотвратяване. Това означава, че не създаваме отпадък под формата на стърготини, стружки, прах и други метални частици.

 

Бихте ли кандидатствали отново по ОП и отчитате ли положителни резултати от проекта?

Кандидатстването и изпълнението на проекти по ОПИК е много важно за нас, защото ни дава финансов ресурс за подобряване и усъвършенстване на производственото ни оборудване и използваните технологии, който трудно бихме инвестирали самостоятелно. Естествено, бихме се възползвали и от други възможности, ако те са подходящи за нашата дейност и планове за развитие.МОНИ-83 ООД
4343 с. Богдан, Индустриална зона Карлово
Т.: +359 31 308 383; +359 31 308 483
М.: +359 877 908 383; +359 31 308 483
office@moni83.com; www.moni83.com

 

 

Top