РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

РАИС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ РАИСRAIS
cns machine tools


Новият CNC струг RAIS Т250 МУ с робот эа заваряване

Хибридната машина RAIS Т250 МУ се състои от струго-фрезови обработващ
център с ЦПУ с 4 оси на управление и робот FANUC ARC Mate lOOiD за
наслояване на материали с телопадаващ заваръчен апарат. Посредством
робота се постига увеличаване на производителноспа чрез повишаване на
скороспа и количеството на напластявания материал.

• Съвместява голям брой
металообработващи операции
без необходимост от
постоянно присъствие на
оператор.
• Осигурява обработване и
възстановяване на сложни
детайли. Позволява изработка
и възстановяване с
минимален отпадък на
червячни валове, канални
ремъчни шайби, шпонкови
канали.
• Възможно напластяване на
по-твърди метали към
обикновени конструкционни
стомани.
• Висока точност на
обработките (от 0,05 мм),
прецизна работа при процеса
на напластяване.
• Отлична производителност,
повторяемост на процесите,
икономия на материал.

ВЕРТИКАЛНИ
ОБРАБОТВАЩИ
ЦЕНТРИ

5-ОСНИ
ОБРАБОТВАЩИ
ЦЕНТРИ

СТРУГОВЕ
С ЦПУ

ДВУШПИНДЕЛНИ
СТРУГОВЕ
СЦПУ

РАИС ООД
Пазарджик
44001 ул. Д. Дебелянов 58
тел.: +359 344442551, +359 34445221
факс: +359 34443738
e-mail: info@raisbg.com
www.raisbg.com


Top