Видео за Разтеглива електроника, която увеличава четирикратно размера си

Начало > Видеоклипове > ВИДЕО

Иновативна разтеглива електорника може да се сгъва и опъва до четири пъти от първоначалната си дължина. Тази разработка може да се използва за създаване на изкусвена кожа с медицински цели, за създаване на свързано, "интелигентно" облекло, или за сензори за тяло.

ПОДОБНИ ВИДЕОКЛИПОВЕ
Top