РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Римисар, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Римисар



RIMISAR
GRP PIPES & FITTINGS PRODUCTION & SERVICE

РИМИСАР ЕООД е динамично развиваща се компания, специализирана в производство и монтаж на стъклопластови изделия - тръбопроводи, фитинги и резервоари. Фирмата разполага със собствена производствена база, разположена на територията на гр. Пирдоп и професионално производствено оборудване с утвърдена европейска марка, с което гарантира, че всички изделия се произвеждат с технологична прецизност и с отлично качество, и отговарят на Немски стандарти или на конкретното задание на клиента.


РИМИСАР ЕООД разполага със собствен автопарк от подемни работни площадки (90-тонен автокран LIEBHERR и автовишки с работна височина от 15 м до 60 м), които отдава под наем на външни клиенти. Фирмата е и с дългогодишен опит в извършването на строително-монтажни дейности на промишлени сгради и съоръжения (АКЗ защита, монтаж и демонтаж на покриви и фасади).

 
Производствена база:
гр. Пирдоп 2070
ул. Четвърта №2
email: info@rimisar.bg
тел.: +359 887 837 576
www.rimisar.bg

 



Top