Ритал

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2012

Таблата Ритал HD предпазват производст-вото от замърсяване

Серията табла на Ритал HD (хигиенен дизайн) e най-новото технологично решение с приложение в консервната промишленост. Терминът обхваща цялостни промени по дизайна на индустриалното табло с цел да се избегнат евентуални неблагоприятни условия, които биха представлявали потенциален риск за поддържане на чистотата. Ритал HD таблата са предназначени да премахнат някои от тези опасности, оказващи негативно отражение върху производството в ХВП. Таблата са със заоблени краища в сравнение с тези от индустриалната серия, с цел предотвратяване задържането на органични остатъци и по-лесно измиване. Притежават висока степен за защита IP66 и защитават оборудването от обливане със силни водни струи. Отделно, покривът има 30 градуса наклон и не позволява отлагането на отпадъци или поставянето на предмети, които може да корозират във времето. С помощта на неръждаеми нивелиращи крачета (от 120 до 175 мм) и планки за отстояние (от 50 до 300 мм), между таблото и стената се избягва наличието на недостъпни за почистване места.

Таблата са серийно със силиконово антибактериално уплътнение, вместо обичайното полиуретаново такова. Силиконовото уплътнение издържа на по-високи температури и предпазва от появата на бактерии.

Всички допълнителни елементи като ключалка, щуцери, планки за монтаж на стена и основи, притежават заоблен дизайн, като таблата и не позволяват отлагането на твърди частици.

Те притежават Сертификат DIN EN ISO 14 159 и документ 13 на EHEDG (Европейски Хигиенен Инженеринг & Дизайн), хигиенно проектиране на оборудване в табла с директна обработка, която беше разработена в сътрудничество с 3-А и NSF International. Таблата на Ритал серия HD удовлетворяват максимално тези дефиниции в съответствие с DIN EN 1672-2:2005 и се нареждат в одобрени табла за инсталация в хранително–вкусовия сектор. Носители са на BG-PRUFZERT отличие от Германската здравна асоциация като свидетелство, че е здравословен продукт с безопасна употреба.

Иван Гигов, технически консултант, РиталКлючови думи: Ритал, HD, индустриални таблаTop